Wie zijn wij

Thomas Volman

Ik ben Thomas Volman (1974). Sinds ik op mijn achttiende een meditatiecursus volgde hou ik me bezig met spiritualiteit en religie. Met name christendom en (zen)boeddhisme zijn inspiratiebronnen voor me. Na jarenlang werkzaam geweest te zijn in de medische wetenschappen volgde ik later de opleiding tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Vanaf de oprichting van het Stiltehuis in 2007 ben ik gastheer en begeleider van de Stille Dagen aldaar. Tussen 2012 en 2016 was ik eveneens betrokken bij de weekends van het Huis van Aandacht.

Ik ben zelf in de loop der jaren steeds eenvoudiger gaan leven. Dit heeft mij de ruimte gegeven om aandacht te schenken aan de dingen die echt belangrijk voor mij zijn en steeds meer te durven leven vanuit bezieling, compassie en verbondenheid. Ik probeer bij ingewikkelde zaken altijd de essentie boven water te krijgen. Ik loop dan ook graag een tijdlang met je mee, om samen te zoeken naar wat voor jou wezenlijk is en om ruimte te geven aan wat er op dit moment in jouw leven aandacht vraagt.

Elisabeth Wiersma

Ik ben Elisabeth Wiersma (1979). Na de Pabo en een tijd voor de klas, heb ik in Nijmegen psychologie gestudeerd. Halverwege mijn studie kwam ik in aanraking met de Westerhelling. Het is een plek waar ik sindsdien te vinden ben en steeds opnieuw inspiratie vind en in contact kom met het wezenlijke in mijn/het leven. Sinds 2012 ben ik gastvrouw en begeleider van de weekenden in het Huis van Aandacht en sinds 2020 ook van de Stille Dagen voor 35plussers. Daarnaast heb ik een aantal keren de cursus Aandachtig op Weg gegeven. Momenteel ben ik in opleiding tot geestelijk begeleider.

Inspiratie voor mijn eigen reis naar binnen en voor mij werk met mensen vind ik in (mystieke) teksten, in de natuur en in lichamelijk spel waarin thema‘s als aandachtig-zijn, gedragen worden en toevertrouwen aan bod komen. Mijn eigen reis naar binnen laat zich het beste samenvatten met een groeiende eerlijkheid, een steeds meer durven kijken naar de werkelijkheid in mij en om me heen. Drijfveer in mijn werk is de wens om ieder mens tot zijn recht te laten komen: een veilige plek bieden waarin er ruimte is om jezelf te ontmoeten en te ontdekken wie jij ten diepste bent. De langzame vragen van het leven komen aan bod: Wat is er gaande in mij en in mijn leven? Wat beweegt mij? Wat is voor mij een weg die leven geeft? ‘Worden wie je bent‘ gaat over loslaten wie je niet bent en over toelaten wie je wel bent. Dat loslaten en toelaten draagt bij aan een vrijheid die ik iedereen gun.