“Aandachtig aanwezig”.


De kern van de spiritualiteit van de fraters Maristen vind je in de woorden: “aandachtig aanwezig”. Deze twee woorden geven weer wat de fraters Maristen, en allen die met hen verbonden zijn, beweegt en bezielt: zij willen met aandacht aanwezig zijn en wel met name bij en voor jonge mensen in deze wereld. Het is vanaf hun oorsprong en stichting door Marcellinus Champagnat (Frankrijk 1817) de missie van de fraters Maristen over de hele wereld zich in te zetten voor het welzijn en de spirituele vorming van jonge mensen.