Clara van de Ven (1955), studeerde psychologie in Nijmegen. Na haar afstuderen volgde ze een zesjarige opleiding tot initiatisch gestalt,- en lichaamsgericht therapeut. Bewustwordingsoefeningen, zen-meditatie en creatieve expressie waren belangrijke middelen in deze opleiding. Uitgangspunt is altijd het concrete hier en nu. Doel: het meer en meer in contact komen met wie je in wezen bent.
De afgelopen twintig jaar heeft ze zich verdiept in de wereld van spiritualiteit en religie. In juni 2006 rondde ze de opleiding “Geestelijke Begeleiding” af aan het Titus Brandsma Instituut, een instituut voor de studie van spiritualiteit en mystiek,
verbonden aan de Theologische Faculteit van de Nijmeegse Universiteit.